Get Adobe Flash player


bồn nước
GIÁ KHUYẾN MÃI TRÊN BẢNG GIÁ ÁP DỤNG HẾT NGÀY 04/04/2015
LƯU Ý BỒN ĐỨNG VÀ NẰM CÓ CHÊNH LỆCH GIÁ

san pham bon nuoc inox dai thanh

tân á đại thành

BẢNG CHI TIẾT BỒN INOX ĐẠI THÀNH

MÔ TẢ
(lít)

Giá bán (VNĐ)

Kích thước bồn inox đứng và nằm
theo tiêu chuẩn chung
(mm)

Độ dày (mm)
Bồn nước inox Đại Thành 310 lít đứng Giá: 1.580.000
Giảm giá còn

1.375.000

Dài 0 Rộng 680 Cao 1200(mm) 0.6
Bồn inox Đại Thành 310 lít nằm ngang
Giá: 1.740.000
Giảm giá còn
1.535.000
Dài 1150 Rộng 680 Cao 680(mm) 0.6
Bồn nước inox Đại Thành 500 lít đứng Giá: 2.000.000
Giảm giá còn
1.670.000

Dài 0 Rộng 770 Cao 1270(mm) 0.6
Bồn inox Đại Thành 500 lít nằm ngang Giá: 2.150.000
Giảm giá còn
1.820.000
Dài 1220 Rộng 770 Cao 770(mm) 0.6
Bồn nước inox Đại Thành 700 lít đứng Giá: 2.460.000
Giảm giá còn
2.000.000

Dài 0 Rộng 770 Cao 1470(mm) 0.6
Bồn inox Đại Thành 700 lít nằm ngang Giá: 2.610.000
Giảm giá còn
2.150.000
Dài 1420 Rộng 770 Cao 770(mm) 0.6
Bồn nước inox Đại Thành 1.000 lít đứng Giá: 3.230.000
Giảm giá còn
2.570.000

Dài 0 Rộng 990 Cao 1490(mm) 0.6
Bồn inox Đại Thành 1.000 lít nằm ngang Giá: 3.430.000
Giảm giá còn
2.770.000
Dài 1440 Rộng 990 Cao 990(mm) 0.6
Bồn nước inox Đại Thành 1.200 lít đứng Giá: 3.670.000
Giảm giá còn
2.880.000
Dài 0 Rộng 1030 Cao 1470(mm) 0.6
Bồn nước inox Đại Thành 1.200 lít nằm ngang Giá: 3.870.000
Giảm giá còn
3.080.000
Dài 1420 Rộng 1030 Cao 1030(mm) 0.6
Bồn nước inox Đại Thành 1.300 lít đứng Giá: 3.970.000
Giảm giá còn
3.110.000
Dài 0 Rộng 1080 Cao 1620(mm) 0.6
Bồn inox Đại Thành 1.300 lít nằm ngang Giá: 4.170.000
Giảm giá còn
3.310.000
Dài 1570 Rộng 1080 Cao 1080(mm) 0.6
Bồn nước inox Đại Thành 1.500 lít đứng Giá: 4.900.000
Giảm giá còn
3.910.000
Dài 0 Rộng 1230 Cao 1510(mm) 0.7
Bồn inox Đại Thành 1.500 lít nằm ngang Giá: 5.130.000
Giảm giá còn
4.140.000
Dài 1460 Rộng 1080 Cao 1220(mm) 0.7
Bồn nước inox Đại Thành 2.000 lít đứng Giá: 6.540.000
Giảm giá còn
5.220.000

Dài 0 Rộng 1230 Cao 1850(mm) 0.9
Bồn inox Đại Thành 2.000 lít nằm ngang Giá: 6.780.000
Giảm giá còn
5.460.000
Dài 1800 Rộng 1220 Cao 1220(mm) 0.9
Bồn nước inox Đại Thành 2.500 lít đứng Giá: 8.240.000
Giảm giá còn
6.770.000
Bài 0 Rộng 1480 Cao 1610(mm)
0.9
Bồn nước inox Đại Thành 2.500 lít đứng Giá: 8.120.000
Giảm giá còn
6.470.000
Dài 0 Rộng 1230 Cao 1850(mm) 0.9
Bồn inox Đại Thành 2.500 lít nằm ngang Giá: 8.360.000
Giảm giá còn
6.710.000
Dài 2000 Rộng 1220 Cao 1220(mm) 0.9
Bồn inox Đại Thành 2.500 lít nằm ngang Giá: 8.480.000
Giảm giá còn
6.830.000
Dài 1560 Rộng 1480 Cao 1470(mm) 0.9
Bồn nước inox Đại Thành 3.000 lít đứng Giá: 9.570.000
Giảm giá còn
7.590.000

Dài 0 Rộng 1420 Cao 2200(mm) 0.9
Bồn inox Đại Thành 3.000 lít nằm ngang Giá: 9.810.000
Giảm giá còn
7.830.000
Dài 2150 Rộng 1420 Cao 1410(mm) 0.9
Bồn nước inox Đại Thành 3.500 lít đứng Giá: 10.910.000
Giảm giá còn
8.600.000

Dài 0 Rộng 1420 Cao 2450(mm) 0.9
Bồn inox Đại Thành 3.500 lít nằm ngang Giá: 11.230.000
Giảm giá còn
8.920.000
Dài 2400 Rộng 1420 Cao 1410(mm) 0.9
Bồn nước inox Đại Thành 4.000 lít đứng Giá: 12.240.000
Giảm giá còn
9.600.000

Dài 0 Rộng 1420 Cao 2850(mm) 0.9
Bồn inox Đại Thành 4.000 lít nằm ngang Giá: 12.760.000
Giảm giá còn
10.120.000
Dài 2800 Rộng 1420 Cao 1410(mm) 0.9
Bồn nước inox Đại Thành 4.500 lít đứng Giá: 13.700.000
Giảm giá còn
10.730.000


Bồn nước inox Đại Thành 5.000 lít đứng Giá: 15.150.000
Giảm giá còn
11.850.000
Dài 0 Rộng 1420 Cao 3440(mm) 0.9
Bồn inox Đại Thành 5.000 lít nằm ngang Giá: 15.670.000
Giảm giá còn
12.370.000
Dài 3280 Rộng 1420 Cao 1510(mm) 0.9
Bồn nước inox Đại Thành 6.000 lít đứng Giá: 17.780.000
Giảm giá còn
13.820.000
Dài 0 Rộng 1480 Cao 4160(mm) 0.9
Bồn inox Đại Thành 6.000 lít nằm ngang Giá: 18.500.000
Giảm giá còn
14.540.000
Dài 4000 Rộng 1470 Cao 1570(mm) 0.9
Bồn inox Đại Thành 7.000 lít nằm ngang Giá: 23.050.000
Giảm giá còn
Liên hệ
Dài 4450 Rộng 1470 Cao 1570(mm) 0.9
Bồn inox Đại Thành 8.000 lít đứng Liên hệ Dài 0 Rộng 1480 Cao 5310(mm) 0.9
Bồn inox Đại Thành 8.000 lít nằm ngang Liên hệ Dài 5150 Rộng 1470 Cao 1570(mm) 0.9
Bồn nước inox Đại Thành 10.000 lít đứng Giá: 30.070.000
Giảm giá còn
Liên hệ
Dài 0 Rộng 1760 Cao 4480(mm)

Bồn inox Đại Thành 10.000 lít nằm ngang

Giá: 32.030.000
Giảm giá còn
Liên hệ
Dài 4320 Rộng 1750 Cao 1850(mm)
Bồn inox Đại Thành 12.000 lít đứng Liên hệ Dài 0 Rộng 1960 Cao 4160(mm)
Bồn inox Đại Thành 12.000 lít nằm ngang Giá: 41.800.000
Giảm giá còn
Liên hệ
Dài 4000 Rộng 1960 Cao 2050(mm)

Bồn inox Đại Thành 15.000 lít đứng Liên hệ Dài 0 Rộng 1760 Cao 6460(mm)
Dài 0 Rộng 1960 Cao 5290(mm)
Bồn inox Đại Thành 15.000 lít nằm ngang Giá: 54.250.000
Giảm giá còn
Liên hệ
Dài 6300 Rộng 1800 Cao 1850(mm)
Dài 5130 Rộng 2000 Cao 2050(mm)


Bồn inox Đại Thành 20.000 lít đứng Liên hệ Dài 0 Rộng 2260 Cao 5460(mm)
Bồn inox Đại Thành 20.000 lít nằm ngang Giá: 71.000.000
Giảm giá còn
Liên hệ
Dài 5300 Rộng 2300 Cao 2350(mm)
Bồn inox Đại Thành 25.000 lít nằm ngang Giá: 88.250.000
Giảm giá còn
Liên hệ
Dài 6300 Rộng 2300 Cao 2350(mm)
Bồn inox Đại Thành 30.000 lít nằm ngang
...........................................................................
Giá: 105.500.000
Giảm giá còn
Liên hệ
......................
Dài 7500 Rộng 2300 Cao 2350(mm)
..........................................................


xuong dai thanh

TAG:  bồn inox , bồn nước inox, bang gia bon đại thành, giá bon inox dai thanh, bon chua nuoc inox, bồn chứa nước inox daithanh, bồn inox Dai Thanh, DAI THANH BON INOX , cong ty bon inox DAI THANH, bon inox DAI THANH

 

 

bồn nhựa

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH (thân trơn)

MÔ TẢ
(Lít)

GIÁ BÁN
(VND)

Kích thước bồn nhựa đứng và nằm
theo tiêu chuẩn chung
(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
300 lít đứng thân trơn
Giá: 850.000
Giảm giá còn
770.000
Dài 0 Rộng 670 Cao 1060(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
300 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 930.000
Giảm giá còn
850.000
Dài 980 Rộng 750 Cao 630(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
400 lít đứng thân trơn

Giá: 980.000
Giảm giá còn
870.000

Dài 0 Rộng 760 Cao 1130(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
400 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 1.170.000
Giảm giá còn
1.060.000
Dài 1050 Rộng 830 Cao 740(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
500 lít đứng thân trơn

Giá: 1.110.000
Giảm giá còn
970.000

Dài 0 Rộng 780 Cao 1230(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
500 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 1.390.000
Giảm giá còn
1.250.000
Dài 1120 Rộng 870 Cao 770(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
500 lit vuông góc thân trơn
Giá: 1.390.000
Giảm giá còn
1.250.000
Dài 1120 Rộng 900 Cao 600(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
600 lít đứng thân trơn

Giá: 1.275.000
Giảm giá còn
1.110.000

Dài Rộng 820 Cao 1320(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
600 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 1.615.000
Giảm giá còn
1.450.000
Dài 1270 Rộng 880 Cao 790(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
700 lít đứng thân trơn

Giá: 1.370.000
Giảm giá còn
1.170.000

Dài 0 Rộng 830 Cao 1410(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
700 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 1.865.000
Giảm giá còn
1.670.000
Dài 1380 Rộng 980 Cao 840(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
850 lít đứng thân trơn

Giá: 1.665.000
Giảm giá còn
1.430.000

Dài 0 Rộng 910 Cao 1470(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
1.000 lít đứng cao thân trơn

Giá: 1.880.000
Giảm giá còn
1.600.000

Dài 0 Rộng 970 Cao 1540(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
1.000 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 2.575.000
Giảm giá còn
2.295.000
Dài 1440 Rộng 1010 Cao 850(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
900 lit vuông góc thân trơn
Giá: 2.370.000
Giảm giá còn
2.120.000
Dài 1250 Rộng 1100 Cao 780(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
1.100 lít đứng thân trơn

Giá: 2.135.000
Giảm giá còn
1.830.000

Dài 0 Rộng 1330 Cao 1580(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
1.200 lít đứng thân trơn

Giá: 2.350.000
Giảm giá còn
2.010.000

Dài 0 Rộng 1220 Cao 1250(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
1.200 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 3.285.000
Giảm giá còn
2.950.000
Dài 1520 Rộng 1130 Cao 980(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
1.200 lit vuông góc thân trơn
Giá: 3.285.000
Giảm giá còn
2.950.000
Dài 1320 Rộng 1200 Cao 1000(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
1.500 lít đứng thân trơn

Giá: 2.675.000
Giảm giá còn
2.255.000

Dài 0 Rộng 1190 Cao 1610(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
1.500 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 4.900.000
Giảm giá còn
4.480.000
Dài 1690 Rộng 1200 Cao 1070(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
2.000
lít đứng thân trơn

Giá: 3.360.000
Giảm giá còn
2.800.000

Dài 0 Rộng 1400 Cao 1570(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
2.000 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 6.130.000
Giảm giá còn
5.570.000
Dài 1770 Rộng 1300 Cao 1140(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
2.300 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 7.575.000
Giảm giá còn
6.930.000
Dài 1720 Rộng 1330 Cao 1270(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
3.000 lít đứng thân trơn

Giá: 5.350.000
Giảm giá còn
4.510.000

Dài 0 Rộng 1530 Cao 1880(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
4.000 lít đứng thân trơn

Giá: 7.245.000
Giảm giá còn
6.125.000

Dài 0 Rộng 1600 Cao 2320(mm)

Bồn nước nhựa đại thành
5.000 lít đứng thân trơn

........................................................

Giá: 9.755.000
Giảm giá còn
8.355.000
............................

Dài 0 Rộng 1700 Cao 2360(mm)
........................................................................

 

 

bồn nhựa

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH (thân dập nhiều gân)

MÔ TẢ
(lít)
GIÁ BÁN
(VNĐ)
Kích thước bồn nhựa cao cấp
theo tiêu chuẩn chung
(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
300 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 980.000
Giảm giá còn
875.000
Dài 0 Rộng 770 Cao 870(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
300 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 1.180.000
Giảm giá còn
1.045.000
Dài 1020 Rộng 670 Cao 670(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
400 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 1.150.000
Giảm giá còn
1.010.000
Dài 0 Rộng 820 Cao 980(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
400 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 1.350.000
Giảm giá còn
1.170.000
Dài 1080 Rộng 770 Cao 770(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
500 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 1.400.000
Giảm giá còn
1.225.000
Dài 0 Rộng 930 Cao 970(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
500 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 1.700.000
Giảm giá còn
1.475.000
Dài 1130 Rộng 830 Cao 830(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
500 lít vuông góc thân nhiều gân
Giá: 1.700.000
Giảm giá còn
1.475.000
Dài 1450 Rộng 1020 Cao 440(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
700 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 2.150.000
Giảm giá còn
1.835.000
Dài 1210 Rộng 960 Cao 960(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
750 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 1.800.000
Giảm giá còn
1.540.000
Dài 0 Rộng 1000 Cao 1050(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
1.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 2.290.000
Giảm giá còn
1.940.000
Dài 0 Rộng 1130 Cao 1250(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
1.000 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 2.990.000
Giảm giá còn
2.540.000
Dài 1500 Rộng 1020 Cao 1070(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
1.000
lít vuông góc thân nhiều gân
Giá: 2.900.000
Giảm giá còn
2.450.000
Dài 1790 Rộng 1020 Cao 630(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
1.500 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 3.200.000
Giảm giá còn
2.675.000
Dài 0 Rộng 1280 Cao 1430(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
1.500 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 4.600.000
Giảm giá còn
3.925.000
Dài 1720 Rộng 1170 Cao 1220(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
2.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 4.200.000
Giảm giá còn
3.500.000
Dài 0 Rộng 1410 Cao 1570(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
2.000 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 6.100.000
Giảm giá còn
5.200.000
Dài 1870 Rộng 1300 Cao 1340(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
3.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 5.900.000
Giảm giá còn
4.850.000
Dài 0 Rộng 1590 Cao 1830(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
4.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 7.900.000
Giảm giá còn
6.500.000
Dài 0 Rộng 1790 Cao 1940(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
5.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 9.900.000
Giảm giá còn
Liên hệ
Dài 0 Rộng 1910 Cao 2100(mm)
Bồn nước nhựa đại thành
10.000 lít đứng thân nhiều gân
..................................................
Giá: 21.400.000
Giảm giá còn
Liên hệ
............................
Dài 0 Rộng 2110 Cao 3350(mm)
..............................................................

 

bồn nhựa

CHẬU NHỰA ĐẠI THÀNH

MÔ TẢ
(lít)
GIÁ BÁN
(VNĐ)
Kích thước chậu nhựa
theo tiêu chuẩn chung
(mm)
Chậu nhựa đại thành 300 lít
Giá: 605.000
Giảm giá còn
575.000
Miệng 980 đáy 750 Cao 600(mm)
Chậu nhựa đại thành 500 lít Giá: 990.000
Giảm giá còn
941.000
Miệng 1175 đáy 830 Cao 760(mm)
Chậu nhựa đại thành 750 lít Giá: 1.270.000
Giảm giá còn
1.207.000
Miệng 1290 đáy 880 Cao 870(mm)
Chậu nhựa đại thành 1000 lít Giá: 2.005.000
Giảm giá còn
1.905.000
Miệng 1420 đáy 995 Cao 930(mm)
Chậu nhựa đại thành 1300 lít
...........................................
Giá: 2.850.000
Giảm giá còn
2.708.000
Miệng 1500 đáy 1180 Cao 1000(mm)

 

dai thanh

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

(Sản phẩm của tập đoàn Tân Á, Đại Thành)

BẢO HÀNH THIẾT BỊ 5 NĂM ĐẢM BẢO NÓNG

Giá khuyến mãi hổ trợ trên 1 triệu đồng

GIÀN NĂNG LƯỢNG TÂN Á ĐẠI THÀNH

DUNG TÍCH (Lít)

KÍCH THƯỚC (mm)
(Dài x Rộng x Cao)

Giá Bán
(VND)

MÁY NĂNG LƯỢNG TÂN Á ĐẠI THÀNH ỐNG THU NHIỆT PI 58

Năng lượng 130 lít ( pi 58-12 ống)

1850x1100x1230

Giá: 5.940.000
Giảm giá còn
4.280.000

Năng lượng 160 lít ( pi 58 -15 ống)

2000x1350x1230

Giá: 6.600.000
Giảm giá còn
4.850.000

Năng lượng 180 lít ( pi 58 -18 ống)

2000x1600x1230

Giá: 7.680.000
Giảm giá còn
5.790.000

Năng lượng 215 lít ( pi 58 -21 ống)

2000x1830x1230

Giá: 8.760.000
Giảm giá còn
6.720.000

Năng lượng 250 lít ( pi 58 -24 ống)

2000x2070x1230

Giá: 9.840.000
Giảm giá còn
7.660.000

Năng lượng 300 lít ( phi 58 -28 ống)

2000x2400x1230

Giá: 11.280.000
Giảm giá còn
8.920.000

MÁY NĂNG LƯỢNG TÂN Á ĐẠI THÀNH ỐNG THU NHIỆT PI 70
Năng lượng 150 lít ( pi 70 - 10 ống)
2000x1040x1230 Giá: 7.040.000
Giảm giá còn
5.230.000
Năng lượng 180 lít ( pi 70 - 12 ống)
2000x1220x1230 Giá: 8.150.000
Giảm giá còn
6.200.000
Năng lượng 210 lít ( pi 70 - 14 ống)
2000x1400x1230 Giá: 9.260.000
Giảm giá còn
7.160.000
Năng lượng 225 lít ( pi 70 - 15 ống)
2000x1490x1230 Giá: 9.810.000
Giảm giá còn
7.640.000
Năng lượng 240 lít ( pi 70 - 16 ống)
2000x1580x1230 Giá: 10.370.000
Giảm giá còn
8.130.000
Năng lượng 270 lít ( pi 70 - 18 ống)
2000x1760x1230 Giá: 11.480.000
Giảm giá còn
9.090.000
Năng lượng 300 lít ( pi 70 - 20 ống)
2000x1940x1230 Giá: 12.580.000
Giảm giá còn
10.000.000
Năng lượng 315 lít ( pi 70 - 21 ống)
2000x2030x1230 Giá: 13.140.000
Giảm giá còn
10.500.000
Năng lượng 360 lít ( pi 70 - 24 ống)
.........................................................

2000x2300x1230 Giá: 14.800..000
Giảm giá còn
11.970.000


dai thanh

dai thanh

lap dat bon nuoc

giao hàng bồn nhựa

Kéo bồn nước lên lầu

kéo bồn nhựa lên lầu

lắp đặt bồn nhựa

bồn nhựa chứa 15 khối nước

Bồn INOX cao cấp Đại Thành

lap dat bon nuoc

lap dat bon nuoc

lap dat bon nuoc


TAG: Chậu inox, bồn inox , bon chua nuoc inox, bồn inox Dai Thanh , bồn chứa nước inox daithanh, bon inox DAI THANH, DAI THANH BON INOX , cong ty bon inox DAI THANH, giá bon inox dai thanh, bang gia bon đại thành


BẢNG BÁO GIÁ

Hãy đặt mua để nghe khuyến mãi hấp dẫn
(Giá áp dụng từ ngày 30/06/2010 đến khi có thông báo mới )
Cần biết thêm thông tin tại đây: www.daithanh.com.vn
Phân phối giao hàng (08) 3600.2247 – 0949.778.347
Hân hạnh được phục vụBỒN INOX ĐẠI THÀNHSTTDung tíchĐộ dàyĐ.KínhC.DàiC.CaoKích thước chân đỡGiá còn giảm( lít )(m.m)(m.m)(m.m)(m.m)DàiRộngCaoBồn Đứng1

310

0.6

630

1200

1350760

350

1.490.0002

500

0.6

770

1290

1460890

350

1.850.0003

700

0.6

770

1490

1670890

350

2.250.0004

1.000

0.6

960

1500

17501100

370

2.930.0005

1.200

0.6

1036

1600

18001170

370

3.310.0006

1.300

0.6

1050

1600

18001170

370

3.580.0007

1.500

0.7

1200

1500

17001310

370

4.450.0008

2.000

0.9

1200

1850

20501310

370

5.940.0009

2.500

0.9

1380

1880

20801442

370

7.370.00010

3.000

0.9

1380

2210

24101442

370

8.670.00011

3.500

0.9

1380

2500

27001442

370

9.860.00012

4.000

0.9

1380

2810

30101442

370

11.040.00013

4.500

0.9

138012.350.00014

5.000

0.9

1440

3410

36101520

370

13.650.00015

6.000

0.9

1440

4060

42601520

370

15.980.00016

10.000

1

1700

4400

46001782

380

27.070.000Có bồn với dung tích từ 20.000 lít –> 50.000 lílBồn ngang1

310

0.6

630

1200

770

940

680

400

1.650.0002

500

0.6

770

1260

910

980

820

440

2.000.0003

700

0.6

770

1470

960

1140

820

450

2.400.0004

1.000

0.6

960

1500

1100

1200

1030

560

3.130.0005

1.200

0.6

1030

1600

1200

1150

1100

560

3.510.0006

1.300

0.6

1050

1600

1200

1250

1100

560

3.780.0007

1.500

0.7

1200

1500

1350

1260

1260

710

4.680.0008

2.000

0.9

1200

1850

1350

1500

1260

710

6.180.0009

2.500

0.9

1380

1850

1580

1370

1420

800

7.610.00010

3.000

0.9

1380

2210

1580

1700

1420

800

8.910.00011

3.500

0.9

1380

2500

1580

1990

1420

800

10.180.00012

4.000

0.9

1380

2780

1580

2300

1420

800

11.560.00013

4.500

0.9

138012.870.00014

5.000

0.9

1440

3380

1670

2900

1500

800

14.170.00015

6.000

0.9

1440

4030

1670

3550

1500

800

16.700.00016

10.000

1

1700

4400

1950

3880

1760

9500

29.030.000Có bồn với dung tích từ 20.000 lít –> 50.000 lílThông tin
- Sản phẩm được bảo hành chính hãng 10 năm.
- Giá trên bao gồm thuế VAT, Vận chuyển miễn phí trong phạm vi TP.HCM
- Tặng 01 rơle tự động & 1 van xả đáy + 01 chân đế INOX cho mỗi bồn.
- Tùy theo khu vực & dung tích bồn, chúng tôi hổ trợ kéo bồn lên lầu

Xin Lưu ý: Trước khi liên hệ hãy nhấp chuột vào dòng chữ này.
Xem hướng dẫn mua hàng

Bồn INOX cao cấp Đại Thành:
– Được sản xuất trên thiết bị tự động kỹ thuật số với nguyên liệu INOX SUS 304 của hãng Nippon Steel Corporation – Nhật Bản, đã tạo nên sản phẩm bồn nước Đại Thành với chất lượng siêu bền và vẻ đẹp sang trọng, quý phái.
– Kiểu dáng đa dạng phong phú, thích hợp với mọi vị trí lắp đặt. Với dung tích từ 310l đến 10.000l. Đặc biệt bồn phục vụ công nghiệp có dung tích từ 20.000 lít –> 50.000 líl.
– Độ bóng cao (BA) dạng đứng và ngang. Không han gỉ trong mọi điều kiện thời tiết. Ít hấp thu nhiệt khi để ngoài trời.
– Chân đế bằng 100% INOX.
– Ngoài những kích cỡ quy chuẩn, Đại Thành có thể tư vấn và cung cấp bản vẽ gia công chân đế, bồn cho khách hàng khi vị trí lắp đặt của khách hàng không thuận lợi như: trên mái nhà, chung cư, ban công… nhằm hạn chế tối đa diện tích đặt bồn.
– Đảm bảo đúng độ dày, dung tích của sản phẩm.

TAG: bồn nước inox, bồn inox , bon chua nuoc inox, bồn inox Dai Thanh , bồn chứa nước inox daithanh, bon inox DAI THANH, DAI THANH BON INOX , cong ty bon inox DAI THANH, giá bon inox dai thanh, bang gia bon đại thành
bon nuoc inox bon nuoc nhua bon nuoc inox bon nuoc nhua bon nuoc inox bon nuoc nhua
Binh nuoc inox binh nuoc nhua Binh nuoc inox binh nuoc nhua Binh nuoc inox binh nuoc nhua
Bon chua nuoc Bon chua nuoc Bon chua nuoc Bon chua nuoc bon dung nuoc bon dung nuoc bon dung nuoc bon dung nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc inox gia bon inox gia bon inox gia bon inox gia bon inox ban bon nuoc gia bon nuoc gia bon inox giá ống nước kích thước bồn nước báo giá bồn nước bồn đựng nước bồn chứa nước bồn nước sơn hà bồn nước nhựa bon nuoc nhua bồn nước inox bon nuoc inox giá bồn inox giá bồn nước bình nước bon nhua bon inox bồn nhựa bồn inox bình nhựa thùng nhựa bồn nước bon nuoc dai thanh dai thanh dai thanh dai thanh dai thanh vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung nhe mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban

Trang trước

MIỀN NAM

TP.HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ : KCN Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Số điện thoại: 08.36002247 - 0949.778.347

Email: bontanadaithanh@gmail.com

MIỀN TRUNG

TP.ĐÀ NẲNG
570 Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
SĐT: +84.511 362 4568  -  Fax: +84.511 362 4568

MIỀN BẮC

TP.HÀ NỘI
124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
SĐT: 043.687.7777 - Fax: 043.687.2222
Email: contact@tanadaithanhgroup.vn